יום שלישי, 26 ביולי 2011

געגועים לחורף Longing for winter


מזג ג'ינג'י חם כמו שלי וחמסין בחוץ לפעמים זה קצת יותר מדי...
Hot temper like mine and a sirocco outside sometimes it's a bit too much...

זה פורטרט עצמי בדיו לאחר תספורת מאולתרת וחולצה שהוספתי רק באיור בגעגועיי לחורף.
This is an ink self portrait after an improvised haircut and a turtleneck shirt I have added only in the illustration, as a result of missing the winter.

2 comments :