יום רביעי, 17 באוגוסט 2011

SUPERHERO!

היום היה יום ממש ממש מרגש!
 Today was absolutely thrilling!

ג'ו קיוברט, האיש, האגדה, ובנו אדם, הגיעו הערב למוזיאון הקומיקס בחולון
למפגש מענין ומרגש שבו סיפרו על דרכם בעולם הקומיקס ועל היחסים שלהם.

Joe Kubert and his son Adamarrived this evening to the Comics Museum.


קצרה היריעה מלספר על האיש בן ה-85 שאייר את כל הקומיקסים הגדולים והמפורסמים שרובם הפכו גם לסרטים אהובים: טרזן, בטמן, אקסמן, סופר ועוד. קטונתי מלתאר את פועלו במשך יותר מ70(!) שנה בעולם הקומיקס ולכן אני שמה קישור שבו תוכלו לקרוא עליו ועל יצירתו.

Short of space to tell the man the 85-year illustrated the biggest and most famous comics have become the most beloved films: Tarzan, Batman, Xman, and more. I can't describing his work for more than 70 Years in comics, so I put a link where you can read about him and his work.


קיוברט יצר גם קומיקסים אחרים, אוטוביוגרפים כמעט, העוסקים בנושא היהדות.
Kubert also created comics that were different, dealing with the subject of Judaism.


הוא סיפר שבשכונה שבה גדל היה קל מאוד להידרדר לפשע. ושהציור הציל אותו מהעולם הזה. בזמן שחבריו היו גונבים ועוסקים במעשים לא חוקיים הוא נשאר בבית וצייר. :) אביו אמר לו Don't be a jew gangster!

He said the neighborhood where he grew up was very easy to fall into crime.And that the painting really saved him from this worldWhile his friends werestealing and dealing with illegal acts he stayed home and painted:)


הקומיקס שלו "יוסל" שקניתי לפני שנים לחברה טובה בלי לדעת מי היוצר,
עוסק בשואה מנקודת המבט של "מה היה קורה אילו"..היה ממשיך, כילד, לגור עם הוריו בפולין. יוסל הוא יוסף, הוא ג'וזף, הוא ג'ו.

His book "Yossel" Years ago I bought  without knowing who the creatorDeals with the Holocaust from the perspective of "what if" .. he would have continuedas a childliving with his parents in PolandYossel is Josephis Josephis Joe.


הקומיקס "פקס מסרייבו" נוצר לאחר שקיוברט קיבל במשך שנתיים פקסים מחברו שהסתתר עם משפחתו במבנה הרוס בסרייבו בזמן המתקפה של סרביה על בוסניה הרצגובינה ותיקשר עם העולם החיצוני באמצעות פקסים. מהפקסים ששלח במשך שנתיים, נוצר הסיפור.טרזן Tarzanעל אף שלא גדלתי על הסיפורים האלה כילדה, התרגשתי מאוד להיות נוכחת באירוע שבו מספר אדם כיצד התחיל בגיל 12 בתור צובע סקיצות של אמנים ותיקים ממנו והמשיך משם ל70 שנה של יצירה מלאת חיים ורגש.

Although not raised on these stories as a child, I was very excited to be at the event where a man tells how he began painting at age 12 as sketches ofartists and bags from him and went away 70 years of work full of life andemotion.


(בתרגום חופשי) "הקוראים שלי הם חלק מהיצירה שלי. הם ממלאים ומשלימים בדמיונם ובמחשבותיהם את האיורים והאירועים שלא מופיעים על הדף. ביחד אנו יוצרים את הקומיקס". איזו אמירה נפלאה ומעוררת השראה!

(Loosely translated) "My readers are some of my creation. They fill out and complete their imaginations and their thoughts the figures and events that do not appear on the page. Together we create the comic." What is wondrousand inspiring!

בתמונה: ג'ו קיוברט ואני, בינינו גלית גאון (מנהלת מוזיאון העיצוב בחולון). :)

לבסוף התמזל מזלי ויכולתי לגשת אליו ולתת לו במתנה את הקופסא שאיירתי לפרויקט "לצאת מהקופסא". התרגשתי מאוד, כמאיירת וכיהודיה, לתת לו את הקופסא שמספרת על ראשית ההתישבות בארץ ישראל, וללחוץ את היד שאיירה כל כך הרבה דברים נפלאים, שהפכו להסטוריה ולאגדה. 

תודה לאלית אבני המקסימה שעזרה לי לגשת אליו ואף צילמה באומץ,
ולדורית מיה גור שהזמינה אותי לערב המיוחד הזה. 
פגשתי סופרהירו אמיתי. :)

Finally I was lucky I could go to him and give him a present of the Box illustrated the project "Out of the Box". I was very moved, as an illustrator andas a Jew, to give him the box that tells the beginning of settlement in Eretz Israel, and shake his hand Ira so many wonderful things that have madehistory and legend
Thank you, Dorit and Elit! I met a real Superhero :)


אין תגובות :

הוסף רשומת תגובה